Wat is slaapapneu (slaapapneusyndroom)?

Wat is slaapapneu (slaapapneusyndroom)

Slaapapneu is een slaapstoornis waarbij tijdens het slapen een ademstilstand of ernstig verzwakte ademhaling voorkomt. Soms treden er naast snurken ook ademstops of adempauzes op die langer duren dan 10 seconden. Een andere benaming voor een ademstop is een apneu.

Bij een klein deel van de snurkende mensen is de keelholte zo nauw dat het zachte gehemelte met de huig en de keelwand af en toe helemaal tegen elkaar aangezogen worden waardoor een totale afsluiting van de luchtweg ontstaat: er is een ademstilstand die wel dertig seconden of langer kan duren.

Wat betekend apneu?

A-pneu = geen lucht. Dit wil zeggen; een volledige ademstop. De inkomende luchtstroom wordt onderbroken voor minimaal 10 seconden. Dit gaat samen met een verlaging van het zuurstofgehalte in het bloed van minstens 4% en/of een ontwaakreactie.

Bij slaapapneu bestaan twee syndromen:

Het centrale-slaapapneusyndroom (CSAS)

Bij het centrale-slaapapneusyndroom (CSAS) wordt tijdens de slaap vanuit het ademhalingscentrum in de hersenen te weinig signaal doorgegeven naar de ademhalingsspieren, waardoor de ademhaling onderbroken wordt.

Het obstructieve-slaapapneusyndroom (OSAS)

Bij het obstructieve-slaapapneusyndroom (OSAS) klapt de bovenste luchtweg dicht door wand of tong, waardoor een afsluiting (obstructie) van de ademweg. Dit gebeurt als gevolg van het tonusverlies (wegvallen van de spierspanning) in de mond- en keelspieren, en daardoor wordt de patiënt steeds wakker voor hij de diepe slaap, de slow wave sleep, fase bereikt. Obstructieve slaapapneu verstoort op deze manier de slaap-opbouw en veroorzaakt slaaptekort.

In de meeste gevallen is er sprake van een combinatie van beide syndromen.

Het slaapapneusyndroom

Een apneu is een pauze van de ademhaling van meer dan 10 seconden. Bij een klein deel van de snurkende mensen is de keelholte zo nauw dat het zachte gehemelte met de huig en de keelwand af en toe helemaal tegen elkaar aan gezogen worden waardoor een totale afsluiting van de luchtweg ontstaat: er is een ademstilstand die wel dertig seconden of langer kan duren.

Men spreekt van een slaap-apneu-syndroom wanneer ademstilstanden meer dan tien maal per uur optreden. Het is belangrijk op te merken dat door zo'n afsluiting geen gevaar bestaat voor verstikking! De hersenen geven namelijk een alarmsignaal af, waardoor de snurker minder diep gaat slapen of zelfs (soms benauwd) wakker wordt. De spieren in het zachte gehemelte en de tong worden dan meer aangespannen. Daardoor wordt de keelholte opengetrokken, zodat weer normaal ademgehaald kan worden. De snurker slaapt dan weer verder en langzaam ook steeds dieper totdat weer een volgende apneu optreedt.

Door al deze apneus en alarmsignalen uit de hersenen is de kwaliteit van de slaap erg slecht; het lukt de patiënt eigenlijk niet of nauwelijks om diep genoeg te slapen. De slaap-apneupatiënt wordt niet uitgerust wakker en heeft veel last van slaperigheid overdag. Dit betekent niet zo maar moe zijn, maar echt en ongewild in slaap vallen bijvoorbeeld tijdens een gesprek met iemand, tijdens het lezen van een krant, maar soms ook bij activiteiten als autorijden. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties, niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor anderen! Omdat de slaap zo slecht is, is de concentratie overdag ook slecht en kan de slaap-apneupatiënt erg vergeetachtig zijn.

Door de alarmsignalen uit de hersenen treden ook wisselingen in de bloeddruk op; hierdoor hebben hart- en bloedvaten te lijden en kan hoge bloeddruk ontstaan. Zo is het snurken niet alleen maar lastig voor de partner, maar schaadt het ook de gezondheid van de snurker. Het lichaam en de geest van de slaap-apneupatiënt krijgen minder rust. Een slaap-apneupatiënt kan zich 's nachts minder goed herstellen, zodat gezegd zou kunnen worden dat deze patiënt sneller "slijt". De levensverwachting van iemand met het slaap-apneusyndroom is dan ook korter.

Behandeling van het slaapapneusyndroom

De behandeling van het slaapapneu-syndroom is afhankelijk van de ernst van de gevonden afwijking. De ernst van het slaapapneu-syndroom wordt vastgesteld met een slaapregistratie. Deze registratie vindt plaats tijdens de natuurlijke slaap 's nachts. Een longarts kan op verzoek van de KNO-arts of een ander specialisme deze slaapregistratie uitvoeren. Afhankelijk van de uitslag van de registratie kan een van onderstaande therapieën plaatsvinden: Meer informatie over mogelijke medische ingrepen om uw snurken tegen te gaan? Lees verder...